Søvnhjul når barnet er 12–18 måneder

Det lille barnet ditt har blitt ett år. I løpet av denne perioden skjer det mye, både når det gjelder utvikling og søvnvaner. De fleste barn lærer å gå i denne alderen, de fleste begynner i barnehage, og overgangen fra baby til småbarn begynner.

Du vil oppleve at barnet kommer inn i en periode med urolig søvn, noe som er helt normalt. I denne perioden er det vanligvis en god idé å se på søvnhjulet igjen, for å tilpasse barnets søvnvaner til utviklingen så godt som mulig.

Les også: Søvnhjul – hva er det?

Husk at alle barn er forskjellige, og derfør bør du alltid tilpasse søvnhjulet slik at det stemmer overens med barnets behov og familiens rutiner. Det er ikke så viktig om barnet er 12 eller 27 måneder gammelt når man justerer søvnhjulet. Det viktigste er at det er et behov som kan hjelpe dere alle.

Overgangen fra spebarn til småbarn starter nå

Så snart du blir forelder til et småbarn blir det gjerne liv og røre. I denne perioden lærer de fleste barn å gå, noe som åpner opp for mange nye muligheter for å utforske verden og delta i daglige aktiviteter. Selv om barnet forsøker å løsrive seg og gjerne vil klare ting selv, har han/hun fremdeles behov for å vite at du er rett i nærheten.

Når barnet nærmer seg halvannet år, er det lurt å kontroll på leggerutinene. Barnet er mye mer bevisst på ditt nærvær, og det er ikke uvanlig at han/hun vil ha innflytelse på hva som skjer før leggetid.

Det er også i denne alderen at mange begynner med godnatthistorier samt kosedyr som barnet kan kose med om natten når savnet etter mamma og pappa blir for stort.

Søvnhjul for barn på 12–18 måneder

Her er et eksempel på hvordan et søvnhjul for barn på 12–18 måneder kan se ut:

  • Kl. 10.00–11.00 Lur
  • Kl. 14.00–15.30 Lur
  • Kl. 19.30–06.30 Sove (natt)

Er det behov for én eller to lurer

Barn i denne alderen sover i utgangspunktet 13,5 timer i døgnet, hvorav 11 av dem er om natten. De siste 2,5 timene fordeles på enten en eller to lurer i løpet av dagen. Det varierer fra barn til barn om de trenger å sove en eller to ganger om dagen. Følg med på barnet ditt og vurder om han/hun kan hoppe over formiddagsluren og heller ta en lengre ettermiddagslur.

Men det er viktig at barnet ikke sover lenger enn til kl. 16, da det ellers kan gå ut over nattesøvnen. Barnet rekker ikke å bli tilstrekkelig trøtt før det skal sove om kvelden. Hvis du hopper over formiddagsluren, kan du heller legge barnet for en ettermiddagslur kl. 13.

Husk at du ikke trenger å følge søvnhjulet slavisk, men heller bruke det som en pekepinn for hvordan en søvnrytme kan se ut, avhengig av hvilket utviklingsstadie barnet er på.

Andre søvnhjul

Søvnhjulet følger barnets alder og utvikling. Her får du en aktuell oversikt over søvnhjulet hittil.

Søvnutfordringer i alderen 12–18 måneder

Barn i alderen 12–18 måneder går som sagt gjennom en rivende utvikling, og det kan naturligvis påvirke søvnvanene. Hvis barnet har begynt i barnehagen, kan det også påvirke barnet og føre til urolig nattesøvn.

I denne perioden kan barne også våkne opp og gråte på grunn av drømmer. Da er det viktig at du viser at du er til stede, fordi barnet har behov for å føle ditt nærvær. Kosedyret eller suttekluten er et flott substitutt for mor eller far, som får mange barn til å falle til ro.

Barn i alderen 12–18 måneder har godt av faste leggerutiner der de kjenner mors eller fars kjærlighet og nærvær. Barnet har kanskje vært i barnehagen i mange timer, og en rolig kveld med vante rutiner skaper grobunn for en god natts søvn.