Hur mycket bör min bebis sova?

Du har säkert många frågor om ditt barns sömn.

  • Sover mitt barn för mycket?
  • Sover mitt barn för lite?
  • Sover mitt barn "rätt"?
  • Varför vaknar mitt barn så fort igen?

Detta blogginlägg försöker svara på några av alla dina frågor om ditt barns sömn.

Bonus: Vi har skapat ett enkelt och överskådligt schema över en bebis genomsnittliga sömnbehov.

Din bebis har kortare sömncykler än du

När du sover går du igenom en sömncykel. En sådan cykel består av 4 olika faser.

  • Fas 1: Ingen REM-fas. Ganska lätt sömn och därför lättväckt.
  • Fas 2: Ingen REM-fas. Lite djupare sömn än i första fasen. Kroppen slappnar av mer och kroppens temperatur sänks långsamt tillsammans med hjärtrytmen.
  • Fas 3: Ingen REM-fas. Djup sömn. Kroppen slappnar av helt och man sover tungt.
  • Fas 4: REM-fas. REM-fasen är den aktiva fasen av sömnen. Här kan man drömma och ögonen är oftast aktiva under ögonlocken. Blodtillförseln till hjärnan ökar markant.


När man har varit igenom alla faser börjar cyklen från början med den första fasen, och detta fortsätter tills man vaknar. Hur länge man är i varje fas, och hur lång tid det tar att genomgå alla 4 faser, är väldigt olika från person till person, men det beror också i hög grad på åldern.

För vuxna tar det ungefär 90 minuter att gå igenom sömncyklens fyra faser. För bebisar tar det knappt hälften så lång tid att gå igenom sömncykeln. Cirka 30-45 minuter.

Om du upplever att din bebis ofta vaknar efter första fas 4, kan det vara för att ditt barn ännu inte har lärt sig att övergå till en ny cykel. Ett sätt att hjälpa barnet med detta är rörelse eftersom många bebisar blir rofyllda och lugna av vaggande rörelser som påminner om tiden i mammas mage. Då kan en hängvagga med eller utan motor vara ett riktigt bra verktyg.

Så ser ditt barns sömncykel ut

Ditt barn har alltså betydligt kortare sömncykler och går därför igenom denna cykel fler gånger än vad du gör. Mellan varje sömncykel är man vanligtvis vaken under en kort period. Det kan vara från några få sekunder till kanske 20-30 sekunder. Vuxna brukar bara somna om och börja på en ny sömncykel utan att märka av det korta uppvaknandet.

Bebisar kan däremot ha svårare att gå direkt till nästa cykel och det finns därför en risk för att barnet vaknar flera gånger under natten. Nedan granskas de viktigaste utvecklingarna för ditt barns sömn från födseln till cirka 1 år.

Barns sömn från 0-12 månader

När barnet är nyfött (0 månader)

Ditt spädbarn har ingen fast sömnrytm. Sömnen har ingen koppling till dag och natt utan bestäms enbart av behovet för mat och närhet. För helt nyfödda kan sömnrytmen från mammans mage också ha en viss inverkan.

Om barnet vaknar på natten och inte vill sova är det sällan man lyckas få det att somna om. Hjärnan är helt enkelt inte tillräckligt utvecklad för att det ska vara möjligt. Under perioden 0-2 månader sover barnet 16-17 timmar om dagen och du kan därför inte påverka sömnrytmen i detta skede.

När barnet är 3 månader

Nu börjar ditt barn bli mer medvetet om sig själv och vad som händer runt omkring. Barnet börjar vara uppmärksam på omgivningen och det kan därför vara svårare att få barnet att somna.

Sammantaget sover barnet betydligt mindre än som nyfödd. Långsamt börjar möjligheten för hormonproduktion för bland annat melatonin och kortisol att bildas, vilket sakta utvecklar möjligheten för att skapa vissa sömnvanor. Det är därför först när din bebis är 3-4 månader gammal som du kan ha nytta av en nattningsrutin.

När barnet är 6 månader

När barnet är cirka 6 månader gammalt kan du börja märka en mer strukturerad sömnrytm. Ditt barn kommer förmodligen att sova mer på natten än på dagen och du upptäcker att barnet sover lite längre perioder åt gången. Barnet är också mer aktivt under de vakna timmarna.

På natten kan du upptäcka att ditt barn sover mer oroligt och kanske börjar röra på sig i sömnen. Detta är helt normalt och ofta kan man hjälpa barnet att hitta en bekväm sovställning igen.

När barnet är 9 månader

Nu kommer barnet troligen att börja kunna sova vid mer regelbundna tider. Ditt barn kommer förmodligen att vara mer aktivt både under de vakna timmarna, men även när det sover. Du kanske märker att barnet sover väldigt oroligt och både kan skratta och gråta i sömnen och att det därför behöver dig, även när det sover. Nu börjar barnet drömma, vilket kan leda till dessa mer aktiva sömnmönster.

När barnet är cirka 12 månader

När ditt barn är ungefär ett år kommer behovet av sömn under dagen så småningom att vara nere på bara 2-3 timmar. Det gör att barnet är vaket större delen av dagen och gradvis börjar bli mer aktiv genom att krypa eller gå runt. Den mer aktiva tiden under dagen kommer att återspeglas i sömnen på natten och ditt barn behöver känna din omsorg.

Tips: Vi rekommenderar att du också läser vår artikel om "Utvecklingssprång" så att du kan lära dig ännu mer om din bebis.

Vanliga frågor om bebisars sömn

Hur ska barnet sova?
Det är viktigt att barnet sover på rygg för att undvika plötslig spädbarnsdöd. När barnet börjar kunna vända sig själv, och därför också gör det i sömnen, är det okej att det sover vidare på mage. Det är också viktigt att bebisen inte har det för varmt när det sover.

Kan bebisar sova för mycket?
Det behöver du inte oroa dig för eftersom bebisar inte kan sova för mycket. Trots att de flesta bebisar sover stora delar av dygnet. De behöver helt enkelt mycket sömn för att kunna bearbeta alla intryck de får varje dag.

När kan barnet börja sova i eget rum?
Rekommendationen är att spädbarn sover i samma rum som föräldrarna till dess att de är sex månader gamla.

Mer info: Det finns ingen specifik tidpunkt när bebisen kan sova i eget rum efter 6 månader. Det är upp till varje familj att avgöra när det passar bäst. Men det finns flera faktorer som gör att du kanske överväger det. Det kan till exempel vara om du har slutat amma på natten och det inte längre finns någon praktisk anledning att vara nära barnet. Om du upplever problem med att barnet stör din nattsömn eller vice versa kan det också vara dags. Det har nämligen visat sig att många barn som sover i eget rum sover bättre. Men det är viktigt att du inte känner dig pressad att göra som alla andra.