Utvecklingssprång – Följ ditt barns utveckling

En utveckling i 10 steg

Som nybliven förälder kan det vara svårt att hantera när ditt barn är ledset och otröstligt. Ibland kan gråten vara mer hysterisk än vad du är van vid och det kan vara svårt att förutse barnets humör. Anledningen till förändringarna hos barnet kan vara de mentala utvecklingssprång som alla bebisar går igenom. Dessa mentala utvecklingssprång kallas ibland bara för språng.

Varifrån kommer denna teori?

Det är de nederländska forskarna Hetty Van de Rijt och Franz Plooij som ligger bakom konceptet. De två forskarna har under en period på 25 år forskat på spädbarn, barn och föräldrar. Här kom de fram till att den intensifierade gråten i perioder beror på vad som kallas utvecklingssprång. De menar att man kan förutse dessa utvecklingssprång för alla barn. Du kan läsa mycket mer om deras forskning och de enskilda sprången i boken "Växa och upptäcka världen".

Vad är ett utvecklingssprång?

Ett språng varar vanligtvis mellan en och fem veckor. Men det kan skilja sig väldigt mycket. Det finns 10 utvecklingssprång som alla barn går igenom i perioden från att de är 5 veckor till ungefär 1,5 år.

Barn är olika och därför kan de olika stegen din bebis går igenom också skilja sig åt. Men det finns vissa likheter och det är dessa likheter vi sätter fokus på här.

Under ett utvecklingssprång utvecklas ditt barn och lär sig att se på världen på ett nytt sätt och barnet får nya färdigheter. På grund av dessa förändringar kan man, så länge ett språng pågår, uppleva en jobbig period då barnet gråter mer och sover sämre.

När man pratar om utvecklingssprång är det viktigt att komma ihåg att veckorna inte är baserade på födelsedatum, utan på BF (beräknat födelsedatum) och därför ska man räkna veckor utifrån det.

De 10 sprången

Varje språng är en egen utvecklingsfas. Här presenterar vi de 10 sprången, samt vilken vecka de inträffar, så det blir enkelt att följa med.

Språng 1 – 5 veckor

När din bebis är 5 veckor utvecklas sinnena i detta första språng. Nu börjar ditt barn bland annat kunna se färger och lyssna på sin omgivning. Allt detta kan vara överväldigande för din bebis, vilket är varför man ofta upplever att barnet är lite gnälligare. Något som kan hjälpa barnet är vaggande rörelser. Du kan med fördel använda en hängvagga i den här fasen.

Språnget varar ca. 2 veckor.

Läs också: Den fulde gennemgang af 5 ugers tigerspringet her.

Språng 2 – 8 veckor

Nu börjar barnet kunna se och lägga märke till mönster och former. Nu börjar barnet också upptäcka sin egen kropp. Allt i allt kan det kännas som en stor förändring och därför kommer ditt barn att vilja vara nära dig, och få närkontakt och trygghet.

Språnget varar från ett par dagar upp till 2 veckor.

Språng 3 – 12 veckor

I denna utvecklingsfas börjar barnet få en ny känsla av sin omgivning. Därför kan de nu skilja på om ni är hemma eller om ni är ute. Här börjar barnet också kunna vända på huvudet och bättre följa vad som händer runt omkring. Det gör att barnet börjar vilja undersöka allt som händer. Detta kan vara mycket överväldigande. Därför söker barnet mycket närkontakt och vill uppleva omgivningen tillsammans med mamma eller pappa.

Detta språng går snabbt och varar för många bara i några dagar.

Språng 4 – 19 veckor

Nu börjar barnet sträcka sig efter föremål och vill gärna känna, skaka och stoppa saker i munnen. Nu börjar barnet också ha en bättre styrka i kroppen och kan börja använda sin kropp på nya sätt.

Detta språng kan vara i upp till 4-5 veckor. Från och med denna fas blir utvecklingssprången längre.

Språng 5 – 26 veckor

Under detta språng blir barnet mer medvetet och får bland annat upp ögonen för att världen är stor. Och det kan vara en skrämmande sak att upptäcka när man själv är så liten. Därför kan detta vara en skrämmande och osäker tid för barnet, och som förälder kan man uppleva att barnet är väldigt kinkigt. Barnet lär sig också om avstånd, både till er föräldrar, men också avståndet mellan olika saker i ert hem, som leksaker.

Detta språng varar i en till fem veckor.

Språng 6 – 37 veckor

Barnet börjar nu bli mer metodisk och undersöker också världen så, till exempel genom att se på sina leksaker i ett nytt ljus och undersöka dem noggrant. De börjar också känna igen saker, som exempelvis djur. De börjar också se skillnad på saker. Språket utvecklas också mycket nu.

Språnget varar i tre till sex veckor.

Språng 7 – 46 veckor

I det här utvecklingssprånget börjar barnet sätta ihop saker och försöker gärna om och om igen för att göra det rätt och i rätt ordning. Här börjar ditt barn också få sin egen vilja och detta visar barnet tydligt. Därför kan man nu uppleva en annan sida av barnet än man har varit van vid.

Detta språng varar mellan tre och sju veckor.

Språng 8 – 55 veckor

Det är nu ditt barn börjar kommunicera genom sina handlingar. Det är i allmänhet i den här åldern, när ditt barn är runt ett år, som de börjar kunna göra fler saker själva. Men ofta när man kommunicerar genom handlingar kan det som förälder vara lätt hänt att man missförstår barnet eftersom de inte kan förklara sig med ord än. Detta är något som kan orsaka friktion och frustration hos ditt barn. I den här fasen säger många barn också sina första ord, och barnet börjar också försöka resa sig, och många tar också sina första steg. Alla dessa förändringar kräver extra trygghet från mamma och pappa.

Detta språng varar mellan tre och sex veckor.

Språng 9 – 64 veckor

I detta språng börjar ditt barn imitera det ni som föräldrar gör, men utan att kunna göra precis som ni. Därför blir det kanske inte så mycket lek med leksaker som du är van vid, i denna period är det mer spännande att härma dig.

Detta språng varar cirka 5 veckor och börjar när barnet är runt 60-64 veckor.

Språng 10 – 75 veckor

Här börjar ditt barn förstå system. Det betyder att de lär sig att använda sin uppfinningsrikedom och vill gärna se er reaktion på vad de har gjort, och de lär sig vad som är rätt och fel. I detta språng börjar barnet också visa omsorg.

Detta språng varar i cirka 5 veckor och börjar när barnet är runt 70-75 veckor.

Vi vill också tipsa om artikeln "Hur mycket bör min bebis sova?" för ännu mer insikt i småbarns sömnmönster.

Gäller det alla bebisar?

Det är olika hur utvecklingssprången upplevs från barn till barn och därför kan det också skilja sig från det som beskrivs här. Men detta är en grundläggande guide till hur ditt barn utvecklas under den första tiden av sitt liv. Guiden gör det också lättare att förstå varför barnet plötsligt beter sig annorlunda eller inte kan sova.

Vad kan man göra när barnet är mitt i ett språng?

Alla barn är olika och det är viktigt att komma ihåg att de olika reaktionerna bygger på barnets konkreta utveckling. Det som funkar för ett barn funkar inte nödvändigtvis för ett annat. Det viktigaste är att ge barnet mycket kärlek och omsorg, och på så sätt hjälpa barnet genom språnget.