Motorisk uro - del 2 av 3

Skrevet av Maria Dior Duegaard Amdahl, eier av Baby Akademiet, mai 2024

Årsaker til motorisk uro hos spedbarn

Motorisk uro hos spedbarn kan skyldes en rekke ulike faktorer, både biologiske og miljømessige. Biologisk sett kan det være relatert til babyens nervesystem og modenhet. Noen babyer har et høyere energinivå fra fødselen og reagerer mer intensivt på stimuli. De søker i større grad stimulerende input ved f.eks å banke føttene i gulvet/madrassen eller ved å snu og snu seg i sengen. Det er hjernen som hele tiden utvikler seg, og derfor er det ulikt hvordan babyer og foreldre opplever motorisk uro. Dette kan være i perioder hvor babyen lærer noe nytt om kroppen sin, men også i forbindelse med den naturlige utviklingen av hjernen. Dette kan føre til problemer med roe seg eller sove. Miljøårsaker kan være blant annet overstimulering, som oppstår når en baby blir utsatt for for mye lyd, lys eller aktivitet. Dette kan være overveldende, forårsake uro og utarte seg fysisk i kroppen i form av at armer og ben «rister» eller beveger seg rundt i det som kan virke som ukontrollerbare bevegelser.

Søvnmønstre spiller en avgjørende rolle. Spedbarn som har uregelmessige søvnrutiner eller opplever søvnforstyrrelser kan være mer utsatt for motorisk uro. I tillegg kan sensorisk bearbeiding, d.v.s. hvordan en baby opplever og reagerer på sanseinntrykk, være en klar faktor. De første årene utvikler babyer og barn evnen til å sortere og bearbeide inntrykk. Dette skjer med ulik hastighet, og det er grunnen til at barn som er spesielt følsomme for et sensorisk miljø kan vise tegn på motorisk uro som en reaksjon på overveldende eller ubehagelige sanseopplevelser.

Opplevelsen av motorisk uro

Fra babyens perspektiv kan motorisk uro føles forvirrende og frustrerende. Babyer kan ha vanskelig for å falle til ro, noe som kan påvirke søvn, ernæring og generell trivsel.

Dette kan vise seg i form av gråt, irritabilitet og problemer med å etablere en stabil rutine for søvn og måltider. Det er ikke fordi babyen din ikke vet hva som skjer med kroppen, men fordi han/hun trenger stimuli og hjernen trenger underholdning. Det er vanskelig for babyen din å «slå det av» selv, men kan avhjelpes med vektdyner, øvelser og svøping. Rett og slett fordi det skaper «hvit støy» i hjernen når hud, ledd og muskler stimuleres, noe som kan dempe inntrykk og gjøre det lettere for babyen din å roe seg ned.

For deg som forelder kan det være svært stressende og utmattende å håndtere en baby med motorisk uro. Det kan gi følelsen av usikkerhet og utilstrekkelighet, særlig hvis du føler at det ikke er noe som virker.

Noen ganger kan det hjelpe å prøve å justere forventningene når man står midt i en utfordring, eller hvis man har opplevd utfordringer med babyen på bestemte tider av dagen i en lengre periode.

Hvis du har sett for deg at det bare skal være ro og rolige aktiviteter etter middag, men du har en baby som har opplevd mange sanseinntrykk i løpet av dagen, og som kanskje ikke har fått utløsning for det i form av motorisk bevegelse, kan det være urealistisk å forvente at babyen din skal være rolig og avslappet i kroppen.
Derfor kan det føles som et nederlag hvis babyen din ikke umiddelbart roer seg ned når det er tid for kveldskos.