Motorisk rastlöshet - del 1 av 3

Skrivet av Maria Dior Duegaard Amdahl, ägare av Baby Akademiet, maj 2024

Spädbarn och motorisk rastlöshet

Motorisk rastlöshet hos spädbarn är ett begrepp som allt fler har hört talas om, och det som definieras och uppfattas som motorisk rastlöshet kan både vara utmanande och påfrestande för föräldrar.

De flesta förknippar motorisk rastlöshet med en hög grad av fysisk aktivitet, där det kan vara svårt att lugna barnet och som kan påverka både barnets och föräldrarnas sömn.

I den här artikeln utforskar vi orsakerna bakom motorisk rastlöshet, hur den upplevs av både barnet och föräldrarna och vilka åtgärder som kan råda bot på motorisk rastlöshet.

Men innan vi börjar förklara hur motorisk rastlöshet kan påverka er sovsituation behöver vi förstå hur det uttrycker sig och kan se ut.

Vad är motorisk rastlöshet?

Kort definition: Ditt spädbarn/barn söker sensorisk stimulans från rörelserna de gör med sin kropp. Hen försöker stimulera sinnena för att finna ro i kroppen eller den situation hen befinner sig i.

För många bebisar och barn är det svårt att hantera alla intryck de får under dagen. Det gör ofta att det blir svårare för bebisen/barnet att somna eller sova, och hen upplever ett fysiskt behov av att stimulera sinnena, vilket visar sig i motorisk rastlöshet.

När behovet av sensorisk stimulans uppstår – kanske i samband med att barnet är trött – kan det vara svårt att lugna barnet. Det kan också vara "för sent" med motoriska övningar som stimulerar sinnena och därigenom lindrar motorisk rastlöshet eftersom ditt barn helt enkelt är för trött. Om motorisk rastlöshet uppstår medan barnet sover och hen väcker sig själv och dig, är det svårt att förhindra. I så fall kan vi rekommendera tyngdtäcken och/eller att linda in barnet.

Tecken på motorisk rastlöshet:

  • Oroliga ben-, arm- och huvudrörelser
  • Större behov av att gosa/pilla eller suga på något
  • Större behov av att ligga nära föräldrarna, bli inlindad eller ligga under ett tyngdtäcke

Detta kan innefatta ständiga sparkar, vridning av kroppen och en allmän rastlöshet som inte är lätt för barnet att bli av med på egen hand. Det är normalt för barn att vara aktiva och utforska fysiska förmågor. Det kallas bara för motorisk rastlöshet när aktivitetsnivån överstiger det önskade i en given situation. Det är därför viktigt att vara medveten om att motorisk rastlöshet inte är negativt eller onormalt. Det är ett tecken på att din bebis letar efter nya sinnesintryck med hjälp av kroppen. Vi får därför inte försöka få bort motorisk rastlöshet i sin helhet utan istället försöka hjälpa barnet att hitta ett lugn när det krävs, så att du lättare kan etablera en välfungerande vardag med rytmer och rutiner.

Om du inte upplever att den motoriska rastlösheten är på en nivå som är störande, så är det inget du behöver tänka på eller göra något åt.

Läs mer om orsaker