Motorisk rastlöshet - del 2 av 3

Skrivet av Maria Dior Duegaard Amdahl, ägare av Baby Akademiet, maj 2024

Orsaker till motorisk rastlöshet hos spädbarn

Motorisk rastlöshet hos spädbarn kan orsakas av en rad olika faktorer – biologiska och miljömässiga. Biologiskt kan det vara relaterat till barnets nervsystem och mognad. Vissa barn har en högre energinivå från födseln och svarar mer intensivt på stimuli. De söker i större utsträckning stimulerande input genom att t.ex sparka med fötterna i golvet/madrassen eller genom att vända och vrida sig i sängen. Det är hjärnan som hela tiden utvecklas och därför är det olika hur bebisar och föräldrar upplever motorisk rastlöshet. Det kan inträffa under perioder när barnet lär sig något nytt om sin kropp, men också i samband med hjärnans naturliga utveckling. Detta kan resultera i svårigheter att koppla av eller sova. Orsaker som beror på miljö kan vara överstimulering som uppstår när ett barn utsätts för för mycket ljud, ljus eller aktivitet. Detta kan vara överväldigande, orsaka rastlöshet och yttra sig fysiskt i kroppen i form av att armar och ben "skakar" eller rör sig i vad som kan verka som okontrollerbara rörelser.

Sömnmönster spelar en avgörande roll. Spädbarn som har oregelbundna sovrutiner eller upplever sömnrubbningar kan vara mer benägna att få motorisk rastlöshet. Vidare kan sensorisk bearbetning, d.v.s. hur en bebis upplever och reagerar på sinnesintryck, vara en tydlig faktor. De första åren utvecklar spädbarn och barn förmågan att sortera och bearbeta intryck. Detta sker i olika takt, varför barn som är särskilt känsliga för en sensorisk miljö kan visa tecken på motorisk rastlöshet som en reaktion på överväldigande eller obehagliga sensoriska upplevelser.

Upplevelsen av motorisk rastlöshet

Ur barnets perspektiv kan motorisk rastlöshet kännas förvirrande och frustrerande. Bebisar kan ha svårt att slappna av, vilket kan påverka sömn, kost och allmänt välbefinnande.

Det kan visa sig i form av gråt, irritabilitet och svårigheter att etablera en stabil rutin för sömn och måltider. Det är inte för att din bebis inte vet vad som händer med kroppen, utan för att hen behöver stimulans och hjärnan behöver underhållning. Det är svårt för barnet att "stänga av" men tyngdtäcken, övningar och att svepa in barnet kan hjälpa. Helt enkelt för att det skapar "vitt brus" i hjärnan när hud, leder och muskler stimuleras, vilket kan dämpa intrycken och göra det lättare för barnet att koppla av.

För dig som förälder kan det vara oerhört påfrestande och utmattande att hantera ett barn med motorisk rastlöshet. Det kan ge känslan av otrygghet och otillräcklighet, speciellt om man inte känner att något fungerar.

Ibland kan det hjälpa att helt enkelt anpassa sina förväntningar när man är mitt uppe i en jobbig period, eller upplever att vissa tider på dagen har varit utmanande under en längre tid.

Om du förväntar dig lugn och ro hemma efter middagen med rogivande aktiviteter, fastän du har ett barn som har fått många sinnesintryck under dagen som det inte har fått utlopp för i form av motoriska övningar, kan det vara orealistiskt att förvänta sig att barnet är lugnt och harmoniskt.
Det kan därför kännas som ett misslyckande om barnet inte kan slappna av när det är dags för kvällsmys.