Utvecklingssprång 9 – 64 veckor – Personligheten utvecklas

Som föräldrar går ni in i en spännande period som ger en djupare förståelse och imitation av vad ni som föräldrar gör. Under den här fasen kommer barnet att känna ett större beroende av er föräldrar, vilket kan vara utmanande för alla parter.

Sömnen sätts också på prov. Det kanske gick så bra att natta barnet eller lägga det för att sova middag. Men många uppvaknanden kan kännas jobbiga för hela familjen, men var inte orolig – den här fasen varar inte för evigt.

Läs också: Utvecklingssprång – Följ ditt barns utveckling

Vad händer under det nionde utvecklingssprånget?

Ditt barn börjar få en större förståelse för att handlingar har konsekvenser på både gott och ont. Ditt barn börjar redan nu tänka framåt och fundera på om det är en bra idé att välta ut vattenglaset på bordet – ser mamma glad ut eller ser hon arg ut. Det är under det nionde utvecklingssprånget som barnet börjar reflektera över sina handlingar.

Allt ska utforskas – gärna med mamma och pappa i närheten, och en del föräldrar upplever att deras barn blir mer dramatiska. Det ska inte mycket till innan ni blir oense om hur saker och ting ska göras. Det kan till exempel handla om kläderna.

Barnet vill ta på sig strumporna själv, även om det tar lång tid. Och om du försöker hjälpa till kan det resultera i skrik och gråt. Men det är faktiskt positivt eftersom barnet börjar kunna överväga för- och nackdelar och visar en viss grad av självständighet och förmåga att utforska på egen hand.

Tecken på utvecklingssprång 9 vid 64 veckor

Tänk på att föräldrar upplever olika tecken för det nionde språnget. Själv kanske du inte märker av det alls, medan vännernas barn har förvandlats till en liten tyrann. Följande tecken kan vara tecken på att er bebis har kommit in i utvecklingssprånget vid 64 veckor.

Beroende av mamma och pappa

På grund av de många nya intrycken samt de utvecklingsmässiga och kognitiva färdigheterna kan det kännas som en tuff och överväldigande fas. Kanske vill barnet bara bli upplockat och kramat av mamma? Det kan också vara så att barnet följer efter er och hela tiden försöker få ögonkontakt för att kolla om allt är okej. Det är inte ovanligt att barnet visar stort beroende av er föräldrar och behöver extra omsorg och trygghet under denna fas.

Orolig sömn

Det händer så mycket under det här språnget att det kan påverka ditt barns sömn. Många uppvaknanden under natten och längre nattningar är inte ovanligt, vilket beror på stor yttre påverkan och känslomässiga utmaningar.

Plötsliga raseriutbrott

Plötsliga humörsvängningar kan mycket väl vara ett tecken på utvecklingssprång 9. Ena stunden är barnet i sjunde himlen och skrattar så det kiknar, men plötsligt börjar det gråta och bli kinkigt. Det kan kännas som att utbrottet kommer från ingenstans men det kan ligga många känslor bakom, och det är bara en del av barnets utveckling.

Utveklingssprång 64 veckor – hur länge håller det på?

Detta språng varar lite längre och kan pågå i upp till 5 veckor. Men som du vet är alla barn olika och du kanske bara märker en antydan till tecknen. Utvecklingssprånget börjar vid vecka 59 och runt vecka 60-61 kan du märka att barnet blir mer klängigt.

Så klarar ni det nionde utvecklingssprånget

Det är viktigt att du är tydlig i din kommunikation och vägleder ditt barn i vad som är rätt och fel. Även om det kan vara svårt ibland, se till att du är konsekvent och ge inte upp.

Det är viktigt att upprätthålla sunda rutiner – både i vardagen och när det gäller sömn. Försök att hålla fast i rutinerna även om det kan verka omöjligt vissa dagar. Kom ihåg att det bara är en period ni som familj behöver ta er igenom.

Det är också viktigt att du stöttar ditt barn i att göra saker själv – även om det tar längre tid eller inte blir precis som du vill. Om ditt barn får ett raseriutbrott, låt barnet få utlopp för känslorna, ta ett djupt andetag och bry dig inte. Erkänn barnets känslor och visa att du alltid finns där oavsett vad.

När det gäller sömn kan det hända att en hängvagga, som påminner om föräldrarnas vaggande famn och den trygga bebistiden, kan vara till hjälp. Du kan välja en hängvagga med motor som ser till att barnet vaggas till sömns samtidigt som det ligger tryggt och varmt i vaggan. Det är också viktigt att skapa en avkopplande sovmiljö som är familjär och gör att barnet känner sig tryggt.

Tiden efter utvecklingssprånget – 64 veckor

Efter det nionde utvecklingssprånget kommer du att upptäcka att ditt barn imiterar det ni gör hemma. Det kan vara allt från att tömma diskmaskinen, duka, damma eller pyssla i trädgården. Låt gärna barnet vara med i hushållssysslorna – även om det tar längre tid och du kanske behöver göra om uppgifterna en extra gång.

Barnet börjar också leka mer själv och låter känslorna ta del av leken. Det kan t.ex. handla om att nallen slår sig och behöver plåster på armen. Barnet börjar tänka framåt och kan planera framtida handlingar.

Du kommer säkert också att uppleva att barnet testar gränser och då är det viktigt att du är tydlig och konsekvent i vad barnet får och inte får göra.

När barnet är 15 månader kan du introducera många nya lekar som hjälper med att utveckla motoriken och sinnena. Nu blir det också spännande för det lilla barnet att utforska utelivet.