Tips för bra sömnvanor

Rekommendationer framtagna i samarbete med Sine Ditlev Bihlet, sömnsjuksköterska, februari 2020. @soevnplejersken

Förutsägbarhet och igenkänning

Sömn är en väsentlig fysiologisk process med betydelse för ditt barns psykiska och fysiska hälsa. Bra sömnvanor och sömnkvalitet tidigt i barnets liv har betydelse i förhållande till barnets utveckling och välbefinnande. Barn som får stöd tidigt i livet att hitta en bra sömnrytm har betydligt större sannolikhet för goda sömnvanor livet ut.

Barn trivs med fasta ramar och rutiner. Att skapa mönster och göra samma sak varje gång barnet ska nattas ger barnet förutsägbarhet. Barnet vet vad som ska hända och det skapar trygghet.

En förutsägbar, avskärmad, tyst, lugn och trygg sovplats med minimalt med ljud, damm och leksaker är viktigt för barnets sömnvanor. En återkommande, igenkännbar och mysig nattningsrutin är också väldigt viktigt så att barnet förbereds på att det är läggdags.

Om barnet från en tidig ålder associerar det att somna med något mysigt, blir det naturligt och positivt att se fram emot att få sova. Forskning visar dessutom att om man skapar förutsägbarhet och igenkänning så kan det bidra till att förkorta tiden det tar för det enskilda barnet att somna, och det kan förbättra barnets sömnkvalitet.

En hängvagga från Membantu kan ge barnet denna trygga, igenkännbara och förutsägbara miljö.

Nattningsrutin

Att ha en förutsägbar sovplats och nattningsrutin, både när barnet ska sova mitt på dagen och när barnet nattas på kvällen, är därför viktigt. Det kan till exempel vara att linda in och vagga barnet. Att linda och vagga barnet skapar trygghet och verkar lugnande för barnet.

De rytmiska rörelserna under vaggningen påminner barnet om rörelserna från tiden i livmodern. Gungande rörelser lugnar spädbarnets nervsystem så att det finner ro. Att linda barnet omsluter barnet, vilket har en lugnande effekt eftersom det påminner om tiden i magen och minskar barnets ofrivilliga rörelser.

Läs vår omfattande guide för hur man skapar en nattningsrutin här.

Fler exempel på nattningsrutiner

Det finns naturligtvis många saker du kan göra i din nattningsrutin. Det handlar bara om att hitta de saker du tror fungerar bäst för dig och ditt barn. Man kan till exempel börja nattningsrutinen med att byta blöja och ta på pyjamas, så att barnet redan från början känner att det är dags att sova och på så sätt förbereds på nattningen. Du kan också börja med att ge din bebis ett skönt, varmt bad eller lite mjuk babymassage.

Annat man kan testa vid nattning:

Godnattsaga/pekbok
Vaggvisor – helst samma varje kväll så barnet associerar det med läggdags
Avslappnande musik
Sömnmeditation, t.ex. Tjugga nattbjörnen

Det är inte säkert att mamma och pappa har samma nattningsrutin, och det är helt okej.