Utviklingssprang – Følg barnets utvikling

En utvikling i 10 stadier

Som nybakt forelder kan det være vanskelig å håndtere at du ikke klarer å trøste babyen din når han/hun er lei seg. Til tider kan gråten være mer voldsom enn du er vant til, og det kan generelt være vanskelig å forutse barnets humør. Årsaken til endringene hos barnet ditt kan være de mentale utviklingssprangene som alle babyer går gjennom.

Hvor stammer denne teorien fra?

Det er de nederlandske forskerne Hetty Van de Rijt og Franz Plooij som står bak begrepet. De to forskerne har over en periode på 25 år forsket på babyer, barn og foreldre. Her kom de frem til at den intensiverte gråten i perioder skyldes det som kalles et utviklingssprang. Her har de funnet ut at man kan forutsi disse utviklingssprangene for alle barn. Man kan lese mye mer om forskningen deres og de enkelte utviklingssprangene i boken «Se, jeg vokser».

Hva er utviklingssprang?

Et utviklingssprang varer vanligvis mellom én og fem uker. Dette kan imidlertid være veldig forskjellig. Alle barn går gjennom 10 utviklingssprang i perioden fra 5 uker til ca. 1,5 år.

Barn er forskjellige, og derfor kan de forskjellige utviklingssprangene babyen din går gjennom også være forskjellige. Det er imidlertid noen likheter, som vi tar for oss her her.

I løpet av et utviklingssprang utvikler barnet ditt seg. Det lærer seg å se verden på en ny måte og får nye ferdigheter. På grunn av disse endringene kan man også oppleve en vanskelig periode når babyen gråter mer og sover dårligere mens utviklingssprangene pågår.

Når man snakker om utviklingssprang, er det viktig å huske at ukene ikke er basert på fødselsdato, men termindato, og derfor må ukene regnes ut ifra det.

De 10 utviklingssprangene

Hvert enkelt utviklingssprang er en egen fase. Nedenfor presenterer vi de 10 forskjellige sprangene og hvilken uke de inntreffer, slik at det blir enkelt å følge med.

1. utviklingssprang – 5 uker

Når babyen er 5 uker, vil sansene utvikle seg. Nå begynner barnet ditt blant annet å kunne se farger og lytte til omgivelsene. Alt dette kan være veldig overveldende for babyen, og derfor opplever man ofte at babyen blir sutrete. Noe som kan være til hjelp for babyen er vuggende bevegelser, og det kan man med fordel bruke slyngevuggen til.

Dette utviklingsspranget varer ca. 2 uker.

Les også: Den fulde gennemgang af 5 ugers tigerspringet her.

2. utviklingssprang – 8 uker

Nå begynner babyen å kunne se og legge merke til mønstre og former. De begynner også å bli oppmerksom på sin egen kropp. Alt dette kan føles som en stor omveltning og derfor vil babyen ønske å være nær deg fordi den trenger nærkontakt og ekstra trygghet.

Dette utviklingsspranget varer fra noen få dager og opptil 2 uker.

3. utviklingssprang – 12 uker

I denne utviklingsfasen begynner barnet ditt å få en ny oppfattelse av omgivelsene og rommet. Derfor kan de nå merke forskjell på om du er hjemme eller om du er ute. Barnet begynner også å kunne snu hodet og følge bedre med på det som skjer rundt dem. Det gjør at barnet begynner å ville undersøke alt som skjer. Dette kan være veldig overveldende. Derfor søker barnet ditt mye nærkontakt og vil oppleve omgivelsene sammen med mor eller far.

Dette utviklingsspranget går raskt og varer for mange bare noen få dager.

4. utviklingssprang – 19 uker

Nå begynner babyen å strekke seg etter ting og vil gjerne kjenne, riste og putte ting i munnen. Nå begynner også babyen å få bedre styrke i kroppen, noe som betyr at de kan bruke kroppen på nye måter.

Dette utviklingsspranget kan ta opptil 4–5 uker. Fra dette spranget begynner utviklingssprangene å vare lenger.

5. utviklingssprang – 26 uker

I denne utviklingssfasen blir barnet ditt mer bevisst og får blant annet øynene opp for at verden er stor. Det kan være en skremmende ting å oppdage når man er liten selv. Derfor kan det være en skremmende og usikker periode for barnet, og du kan oppleve at barnet ditt er veldig sutrete. Barnet ditt lærer også om avstand, både til dere foreldre, men også mellom forskjellige ting i hjemmet deres, for eksempel leker.

Dette utviklingsspranget varer fra en til fem uker.

6. utviklingssprang – 37 uker

Barnet begynner nå å utforske verden på en mer metodisk måte, for eksempel ved å se på lekene på en ny måte og undersøke dem grundig. De kan blant annet begynne å kjenne igjen ting, for eksempel dyr. I tillegg kan de også begynne å se forskjeller på ting. Samtidig er språket også i stor utvikling.

Dette utviklingsspranget varer fra tre til seks uker.

7. utviklingssprang – 46 uker

I løpet av dette utviklingsspranget begynner barnet ditt å sette sammen ting og vil gjerne gjøre det om og om igjen for å gjøre det riktig og i riktig rekkefølge. Nå begynner også barnet ditt å få sin egen vilje, og dette viser de tydelig. Derfor kan man oppleve en annen side av barnet enn man har vært vant til tidligere.

Dette utviklingsspranget varer mellom tre og syv uker.

8. utviklingssprang – 55 uker

Det er nå barnet begynner å kommunisere gjennom sine handlinger. Det er vanligvis i denne alderen, når barnet er rundt ett år, at det begynner å kunne gjøre flere ting selv. Men ofte når man kommuniserer gjennom handlinger, er det lett for foreldrene å misforstå barnet, fordi barnet ikke kan forklare seg med ord ennå. Dette er noe som kan forårsake friksjon og frustrasjon hos barnet. I denne utviklingsfasen er det også mange barn som sier sine første ord, de begynner å prøve å reise seg, og mange tar også sine første skritt. Alle disse endringene krever ekstra trygghet fra mor og far.

Dette utviklingsspranget varer mellom tre og seks uker.

9. utviklingssprang – 64 uker

I dette spranget begynner barnet ditt å etterligne det foreldrene gjør, men uten å kunne gjøre det på samme måte som dere. Derfor er det ikke så mye lek med leker som du kanskje er vant til, for i denne perioden er det mer spennende å herme etter deg.

Dette utviklingsspranget varer i omtrent 5 uker og begynner når barnet er 60-64 uker.

10. utviklingssprang – 75 uker

Nå begynner barnet ditt å forstå systemer. Det betyr at de lærer å bruke sin oppfinnsomhet og vil gjerne se din reaksjon på det de har laget. De lærer også hva som er rett og galt. I denne fasen begynner barnet også å vise omsorg.

Dette utviklingsspranget varer i omtrent 5 uker og begynner når barnet er 70-75 uker.

Vi anbefaler også å lese artikkelen «Hvor mye bør babyen sove?», for å få enda mer innsikt i babyens søvnmønster.

Gjelder det alle babyer?

Det er forskjellig hvordan utviklingssprangene oppleves fra barn til barn, og derfor kan det også avvike fra det som er beskrevet her. Dette er imidlertid en generell guide til hvordan barnet ditt utvikler seg i løpet av den første tiden i livet. Guiden gjør det også lettere å forstå hvorfor barnet plutselig oppfører seg annerledes og ikke får sove.

Hva kan man gjøre når barnet er midt i et utviklingssprang?

Alle barn er forskjellige, og det er viktig å huske at de ulike reaksjonene bygger på barnets konkrete utvikling. Det som fungerer for en, fungerer ikke nødvendigvis for en annen. Det viktigste er likevel å gi barnet mye kjærlighet og omsorg, og dermed hjelpe det gjennom utviklingsspranget.