Motorisk uro - del 1 av 3

Skrevet av Maria Dior Duegaard Amdahl, eier av Baby Akademiet, mai 2024

Babyer og motorisk uro

Motorisk uro hos spedbarn er et uttrykk flere og flere hører. Det som defineres og oppfattes som motorisk uro kan virke både utfordrende og stressende for foreldre.

De fleste forbinder motorisk uro med høy grad av fysisk aktivitet. Det kan være vanskelig å berolige babyen, noe som kan kan påvirke både babyens og foreldrenes søvn.

I denne artikkelen ser vi på årsakene til motorisk uro, hvordan det oppleves av både babyen og foreldrene samt hvilke tiltak som kan hjelpe for motorisk uro.

Men før vi går nærmere inn på om motorisk uro påvirker søvnsituasjonen din, må vi forstå hvordan den utspiller seg og kan se ut.

Hva er motorisk uro?

Kort definisjon: Babyen/barnet søker sensorisk input fra bevegelsene de gjør med kroppen. Han/hun prøver å stimulere sansene for å finne ro i kroppen eller situasjonen han/hun er i.

For mange babyer og barn er det vanskelig å sortere gjennom alle inntrykkene de får i løpet av dagen. Dette gjør det ofte vanskeligere for babyen/barnet å sovne eller holde seg i søvn, og han/hun vil oppleve et fysisk behov for å stimulere sansene, noe som viser seg i motorisk uro.

Når behovet for stimulering av sanseinntrykk har oppstått, og kanskje til og med samtidig som babyen din også er sliten, kan det være vanskelig å berolige ham/henne. Det er kanskje også «for sent» å gjøre motoriske øvelser som stimulerer sansene og dermed demper motorisk uro, fordi babyen din rett og slett er for sliten. Hvis det oppstår motorisk uro mens babyen din sover og han/hun vekker seg selv og deg, er det vanskelig å forebygge. I dette tilfellet kan vi anbefale bruk av vektdyner og/eller svøp.

Symptomer på motorisk uro:

  • Urolige ben-, arm- og hodebevegelser
  • Større behov for å fikle/pirke eller sutte på noe
  • Større behov for å ligge tett inntil foreldrene, for å blir svøpt eller ligge under en vektdyne

Dette kan omfatte konstante spark, vridninger av kroppen og en generell uro som ikke er lett for babyen å bli kvitt på egen hånd. Det er normalt for babyer å være aktive og utforske fysiske evner. Det kalles motorisk uro først når aktivitetsnivået overstiger det som er ønsket i en gitt situasjon. Det er derfor viktig å merke seg at motorisk uro ikke er negativt eller unormalt. Det er et tegn på at babyen din søker nye sanseinntrykk gjennom kroppen. Vi må derfor ikke forsøke å fjerne motorisk uro helt, men i stedet prøve å hjelpe babyen til å finne ro når det er nødvendig, slik at det blir lettere å etablere en velfungerende hverdag med rytmer og rutiner.

Hvis dere ikke opplever at den motoriske uroen er i en slik grad at det er forstyrrende for dere, er det ikke nødvendig å forsøke å gjøre noe med det.

Les mer om årsaker